VÝHODNÉLIEKY.SK - Lieky pre každého


Limit spoluúčasti

V nižšie pripojenom prehľade môžete orientačne zistiť, či máte vy alebo niekto z vašich blízkych nárok na tzv. limit spoluúčasti. Prehľad nerieši výšku doplatkov, náhradné lieky ani sumu, na ktorú by ste mohli mať nárok.
Ak z akýchkoľvek dôvodov neviete zistiť, či sa na vás limit spoluúčasti vzťahuje, kontaktujte nás na Zákazníckej linke 0850 850 850. 

Som (k prvému dňu posudzovaného kalendárneho štvrťroka) Výška limitu spoluúčasti
držiteľ preukazu osoby s ťažkým zdravotným postihnutím 25,00 €
držiteľ preukazu s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom 25,00 €
poberateľ invalidného dôchodku 25,00 €
poberateľ invalidného výsluhového dôchodku 25,00 €
invalidný, ale nevznikol mi nárok na invalidný dôchodok 25,00 €
poberateľ starobného dôchodku 25,00 €
poberateľ dôchodku z výsluhového zabezpečenia policajtov a vojakov 25,00 €
v dôchodkovom veku, ale nevznikol mi nárok na starobný dôchodok 25,00 €
zákonný zástupca dieťaťa, ktoré nedovŕšilo 6 rokov veku 8,00 € (nárok pre dieťa)
zákonný zástupca dieťaťa, ktoré nedovŕšilo 6 rokov veku a ktoré je držiteľom preukazu osoby s ťažkým zdravotným postihnutím 0,00 € (nárok pre dieťa)
zákonný zástupca dieťaťa, ktoré nedovŕšilo 6 rokov veku a ktoré je držiteľom preukazu osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom 0,00 € (nárok pre dieťa)
Dôvera doteraz vrátila
poistencom za lieky
456630
,
00
 €
5 dôvodov prečo Dôvera
Chcete darovať krv,
ale užívate lieky?

Podmienky použitia

Informácie a poradenstvo ohľadom ochrany sociálne slabých skupín pacientov pred vysokými výdavkami na lieky prináša zdravotná poisťovňa Dôvera. Stránku však môžu využívať všetci pacienti, aj tí poistení v iných zdravotných poisťovniach.
Môžu zistiť, či sa ich limit spoluúčasti týka, či sa do limitu započítava ich liek a môžu si vypočítať aj to, koľko by im mala zdravotná poisťovňa za daný kalendárny štvrťrok na doplatkoch za receptové lieky vrátiť.
Táto stránka je informatívna. O konkrétnych podmienkach vrátenia doplatkov za receptové lieky odporúčame kontaktovať svoju zdravotnú poisťovňu.
© 2011-2012 DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s. & mediworx software solutions, a.s. & ZARAGUZA DIGITAL
Všetky práva vyhradené.