VÝHODNÉLIEKY.SK - Lieky pre každého


Nájdite si liek s výhodnou cenou

Generiká majú len iný názov, ale rovnaké liečivo

Príklad, ako ušetriť

Originálny liek Diovan 28x160 mg
8,57
Generikum s rovnakým liečivom Vapress 28x160 mg
0,66
1
Do vyhľadávača začnite písať
názov vášho lieku.
2
Systém vám nájde alternatívy
s rovnakými liečivami.
3
Lieky, ktoré vám nájde, majú
iný názov, ale môžu byť lacnejšie.
Táto stránka nie je pre tlač k dispozícii
Od návštevy tejto stránky
už mohli pacienti ušetriť
 351187
,
03
 €

Podmienky použitia

Informácie na tejto stránke poskytuje DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s., ktorá túto stránku aj prevádzkuje, a to ako súčasť poradenskej činnosti v zmysle ustanovenia § 6 ods. 1 písm. f) zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Stránka obsahuje databázu liekov a liečiv podľa Zoznamu liečiv a liekov plne uhrádzaných alebo čiastočne uhrádzaných na základe verejného zdravotného poistenia vydaného opatrením Ministerstva zdravotníctva SR. Databáza má výlučne informatívny charakter a jej účelom je vyhľadanie generických náhrad.
Informácie nenahrádzajú odborné rady lekárov a lekárnikov pri stanovení diagnózy, liečby, dávkovania alebo spôsobu užívania liekov. DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s. odporúča voľbu generickej náhrady a spôsob jej užívania konzultovať s lekárom alebo lekárnikom.
DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s. nenesie právnu zodpovednosť za použitie informácií na účely svojvoľného stanovenia diagnózy a spôsobu použitia lieku bez predchádzajúcej konzultácie s lekárom alebo lekárnikom.
© 2011-2012 DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s. & mediworx software solutions, a.s. & ZARAGUZA DIGITAL
Všetky práva vyhradené.